HSN/TSN - Liste

911

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0039/911 Opel OMEGA-B-CARAVAN 136 PS (100 kW) 1998 ccm Benzin
0583/301 Porsche 911 E TARGA 140 PS (103 kW) 1977 ccm Benzin
0583/302 Porsche 911 E TARGA 140 PS (103 kW) 1977 ccm Benzin
0583/303 Porsche 911 T 110 PS (81 kW) 1977 ccm Benzin
0583/304 Porsche 911 T TARGA 110 PS (81 kW) 1977 ccm Benzin
0583/305 Porsche 911 T TARGA 125 PS (92 kW) 2179 ccm Benzin
0583/306 Porsche 911 T TARGA 125 PS (92 kW) 2179 ccm Benzin
0583/307 Porsche 911 E TARGA 155 PS (114 kW) 2179 ccm Benzin
0583/308 Porsche 911 E TARGA 155 PS (114 kW) 2179 ccm Benzin
0583/326 Porsche 911 TARGA 131 PS (96 kW) 1977 ccm Benzin
0583/328 Porsche 911 TARGA 141 PS (104 kW) 1977 ccm Benzin
0583/329 Porsche 911 S TARGA 160 PS (118 kW) 1977 ccm Benzin
0583/330 Porsche 911 S TARGA 160 PS (118 kW) 1977 ccm Benzin
0583/331 Porsche 911 TARGA 131 PS (96 kW) 1977 ccm Benzin
0583/333 Porsche 911 TARGA 141 PS (104 kW) 1977 ccm Benzin
0583/334 Porsche 911 S TARGA 911 160 PS (118 kW) 1977 ccm Benzin
0583/335 Porsche 911 S TARGA 911 170 PS (125 kW) 1977 ccm Benzin
0583/336 Porsche 911 S TARGA 911 170 PS (125 kW) 1977 ccm Benzin
0583/337 Porsche 911 T TARGA 110 PS (81 kW) 1977 ccm Benzin
0583/338 Porsche 911 T TARGA 150 PS (110 kW) 1977 ccm Benzin
0583/339 Porsche 911 T TARGA 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0583/340 Porsche 911 TARGA 150 PS (110 kW) 1977 ccm Benzin
0583/341 Porsche 911 TARGA 150 PS (110 kW) 1977 ccm Benzin
0583/342 Porsche 911 TARGA 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0583/343 Porsche 911 TARGA 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0583/344 Porsche 911 L 131 PS (96 kW) 1977 ccm Benzin
0583/345 Porsche 911 L 131 PS (96 kW) 1977 ccm Benzin
0583/346 Porsche 911 L 150 PS (110 kW) 1977 ccm Benzin
0583/347 Porsche 911 L 150 PS (110 kW) 1977 ccm Benzin
0583/348 Porsche 911 L 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0583/349 Porsche 911 L 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0583/350 Porsche 911 T TARGA 160 PS (118 kW) 1977 ccm Benzin
0583/351 Porsche 911 T TARGA 170 PS (125 kW) 1977 ccm Benzin
0583/352 Porsche 911 S TARGA 911 179 PS (132 kW) 2179 ccm Benzin
0583/353 Porsche 911 S TARGA 911 179 PS (132 kW) 2179 ccm Benzin
0583/354 Porsche 911 T 131 PS (96 kW) 2311 ccm Benzin
0583/355 Porsche 911 T TARGA 131 PS (96 kW) 2311 ccm Benzin
0583/356 Porsche 911 T 140 PS (103 kW) 2311 ccm Benzin
0583/357 Porsche 911 T TARGA 140 PS (103 kW) 2311 ccm Benzin
0583/358 Porsche 911 S 190 PS (140 kW) 2311 ccm Benzin
0583/359 Porsche 911 S TARGA 190 PS (140 kW) 2311 ccm Benzin
0583/360 Porsche 911 E 165 PS (121 kW) 2311 ccm Benzin
0583/361 Porsche 911 E TARGA 165 PS (121 kW) 2311 ccm Benzin
0583/362 Porsche 911 SC CARRERA COUPE 209 PS (154 kW) 2653 ccm Benzin
0583/363 Porsche 911 SC CARRERA TARGA 209 PS (154 kW) 2653 ccm Benzin
0583/364 Porsche 911 S CARRERA 175 PS (129 kW) 2653 ccm Benzin
0583/365 Porsche 911 COUPE 2,7 150 PS (110 kW) 2653 ccm Benzin
0583/366 Porsche 911 TARGA 2,7 150 PS (110 kW) 2653 ccm Benzin
0583/367 Porsche 911 S TARGA 175 PS (129 kW) 2653 ccm Benzin
0583/370 Porsche 911 SC 3,0 CARRERA COUPE 3,0 200 PS (147 kW) 2956 ccm Benzin
0583/371 Porsche 911 SC 3,0 CARRERA TARGA 3,0 200 PS (147 kW) 2956 ccm Benzin
0583/372 Porsche 911 COUPE 165 PS (121 kW) 2653 ccm Benzin
0583/373 Porsche 911 TARGA 165 PS (121 kW) 2653 ccm Benzin
0583/374 Porsche 911 CARRERA COUPE 2,7 209 PS (154 kW) 2653 ccm Benzin
0583/375 Porsche 911 CARRERA TARGA 2,7 209 PS (154 kW) 2653 ccm Benzin
0583/379 Porsche 911 SC 3,0 CARRERA COUPE 3,0 179 PS (132 kW) 2956 ccm Benzin
0583/380 Porsche 911 SC 3,0 CARRERA TARGA 3,0 179 PS (132 kW) 2956 ccm Benzin
0583/382 Porsche 911 SC 3.0 CARRERA COUPE 3.0 188 PS (138 kW) 2956 ccm Benzin
0583/383 Porsche 911 SC 3.0 CARRERA TARGA 3.0 188 PS (138 kW) 2956 ccm Benzin
0583/387 Porsche 911 SC 204 PS (150 kW) 2956 ccm Benzin
0583/388 Porsche 911 SC TARGA 204 PS (150 kW) 2956 ccm Benzin
0583/389 Porsche 911 SC TURBO 300 PS (221 kW) 3258 ccm Benzin
0583/392 Porsche 911 SC CARRERA COUPE 231 PS (170 kW) 3125 ccm Benzin
0583/393 Porsche 911 SC CARRERA TARGA 231 PS (170 kW) 3125 ccm Benzin
0583/397 Porsche 911 SC CARRERA COUPE 207 PS (152 kW) 3125 ccm Benzin
0583/398 Porsche 911 SC CARRERA TARGA 207 PS (152 kW) 3125 ccm Benzin
0583/399 Porsche 911 SC TURBO, S COUPE 330 PS (243 kW) 3258 ccm Benzin
0583/405 Porsche 911 CARRERA 231 PS (170 kW) 3125 ccm Benzin
0583/406 Porsche 911 CARRERA 231 PS (170 kW) 3125 ccm Benzin
0583/407 Porsche 911 CARRERA 218 PS (160 kW) 3125 ccm Benzin
0583/408 Porsche 911 CARRERA 218 PS (160 kW) 3125 ccm Benzin
0583/409 Porsche 911 TURBO 300 PS (221 kW) 3258 ccm Benzin
0583/410 Porsche 911 TURBO 300 PS (221 kW) 3258 ccm Benzin
0583/411 Porsche 911 TURBO S 330 PS (243 kW) 3258 ccm Benzin
0583/415 Porsche 911 TURBO S 330 PS (243 kW) 3258 ccm Benzin
0583/418 Porsche 911 CARRERA 4 CP 250 PS (184 kW) 3600 ccm Benzin
0583/423 Porsche 911 CARRERA 4 CB 250 PS (184 kW) 3600 ccm Benzin
0583/424 Porsche 911 CARRERA 2 CP 250 PS (184 kW) 3600 ccm Benzin
0583/425 Porsche 911 CARRERA 2 CB 250 PS (184 kW) 3600 ccm Benzin
0583/426 Porsche 911 TURBO 320 PS (235 kW) 3299 ccm Benzin
0583/430 Porsche 911 TURBO S 355 PS (261 kW) 3299 ccm Benzin
0583/431 Porsche 911 CARRERA RS 260 PS (191 kW) 3600 ccm Benzin
0583/433 Porsche 911 TURBO 3.6 360 PS (265 kW) 3600 ccm Benzin
0583/434 Porsche 911 CARRERA 272 PS (200 kW) 3600 ccm Benzin
0583/435 Porsche 911 CARRERA 272 PS (200 kW) 3600 ccm Benzin
0583/436 Porsche 911 CARRERA CABRIO 272 PS (200 kW) 3600 ccm Benzin
0583/437 Porsche 911 CARRERA 4 272 PS (200 kW) 3600 ccm Benzin
0583/438 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 272 PS (200 kW) 3600 ccm Benzin
0583/439 Porsche 911 TURBO COUPE 408 PS (300 kW) 3600 ccm Benzin
0583/441 Porsche 911 CARRERA 286 PS (210 kW) 3746 ccm Benzin
0583/442 Porsche 911 CARRERA 4 286 PS (210 kW) 3746 ccm Benzin
0583/443 Porsche 911 CARRERA CABRIO 286 PS (210 kW) 3746 ccm Benzin
0583/444 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 286 PS (210 kW) 3746 ccm Benzin
0583/445 Porsche 911 CARRERA RS 300 PS (221 kW) 3746 ccm Benzin
0583/446 Porsche 911 TURBO 430 PS (316 kW) 3600 ccm Benzin
0583/447 Porsche 911 CARRERA 4 S 300 PS (221 kW) 3746 ccm Benzin
0583/448 Porsche 911 CARRERA CABRIO 300 PS (221 kW) 3746 ccm Benzin
0583/449 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 300 PS (221 kW) 3746 ccm Benzin
0583/450 Porsche 911 CARRERA TARGA 286 PS (210 kW) 3600 ccm Benzin
0583/451 Porsche 911 CARRERA 4 S 286 PS (210 kW) 3600 ccm Benzin
0583/452 Porsche 911 CARRERA CABRIO 286 PS (210 kW) 3600 ccm Benzin
0583/453 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 286 PS (210 kW) 3600 ccm Benzin
0583/455 Porsche 911 CARRERA S TARGA 300 PS (221 kW) 3746 ccm Benzin
0583/456 Porsche 911 CARRERA 300 PS (221 kW) 3387 ccm Benzin
0583/457 Porsche 911 CARRERA 3.6, S TURBO 450 PS (331 kW) 3600 ccm Benzin
0583/458 Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.4 300 PS (221 kW) 3387 ccm Benzin
0583/460 Porsche 911 CARRERA 4 COUPE 3.4 300 PS (221 kW) 3387 ccm Benzin
0583/461 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.4 300 PS (221 kW) 3387 ccm Benzin
0583/462 Porsche 911 CARRERA COUPE 3.4 320 PS (235 kW) 3387 ccm Benzin
0583/463 Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.4 320 PS (235 kW) 3387 ccm Benzin
0583/464 Porsche 911 CARRERA 4 COUPE 3.4 320 PS (235 kW) 3387 ccm Benzin
0583/465 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.4 320 PS (235 kW) 3387 ccm Benzin
0583/466 Porsche 911 CARRERA GT3 3.6 360 PS (265 kW) 3600 ccm Benzin
0583/470 Porsche 911 TURBO 420 PS (309 kW) 3600 ccm Benzin
0583/471 Porsche 911 GT2 TURBO 462 PS (340 kW) 3600 ccm Benzin
0583/472 Porsche 911 CARRERA COUPE 3.6 320 PS (235 kW) 3596 ccm Benzin
0583/473 Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.6 320 PS (235 kW) 3596 ccm Benzin
0583/474 Porsche 911 CARRERA 4 COUPE 3.6 320 PS (235 kW) 3596 ccm Benzin
0583/475 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6 320 PS (235 kW) 3596 ccm Benzin
0583/476 Porsche 911 TURBO 450 PS (331 kW) 3600 ccm Benzin
0583/477 Porsche 911 CARRERA 3.6 345 PS (254 kW) 3596 ccm Benzin
0583/478 Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.6 345 PS (254 kW) 3596 ccm Benzin
0583/479 Porsche 911 CARRERA 4 3.6 ALLRAD 345 PS (254 kW) 3596 ccm Benzin
0583/480 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6 ALLRAD 345 PS (254 kW) 3596 ccm Benzin
0583/486 Porsche 911 GT3 3.6 381 PS (280 kW) 3600 ccm Benzin
0583/487 Porsche 911 CABRIO 3.6 ALLRAD TURBO 420 PS (309 kW) 3600 ccm Benzin
0583/488 Porsche 911 CABRIO 3.6 ALLRAD TURBO 450 PS (331 kW) 3600 ccm Benzin
0583/489 Porsche 911 GT2 TURBO 483 PS (355 kW) 3600 ccm Benzin
0583/494 Porsche 911 CARRERA 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/495 Porsche 911 CARRERA S 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/496 Porsche 911 CARRERA S 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/500 Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/501 Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/503 Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/504 Porsche 911 CARRERA 4 S CABRIO 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/505 Porsche 911 CARRERA 4 S CABRIO 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/506 Porsche 911 CARRERA 4 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/507 Porsche 911 CARRERA 4 S 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/508 Porsche 911 CARRERA 4 S 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/509 Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAA Porsche 911 CARRERA 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/AAB Porsche 911 CARRERA S 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAC Porsche 911 CARRERA S 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAD Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/AAE Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAF Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAG Porsche 911 CARRERA 4 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/AAH Porsche 911 CARRERA 4S 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAI Porsche 911 CARRERA 4S 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAJ Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6 325 PS (239 kW) 3596 ccm Benzin
0583/AAK Porsche 911 CARRERA 4S CABRIO 3.8 355 PS (261 kW) 3824 ccm Benzin
0583/AAL Porsche 911 CARRERA 4S CABRIO 3.8 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/ABA Porsche 911 CARRERA GT3 3.6 415 PS (305 kW) 3600 ccm Benzin
0583/ABB Porsche 911 TURBO 3.6 TURBO 480 PS (353 kW) 3600 ccm Benzin
0583/ABC Porsche 911 CARRERA S 3.8 TURBO 381 PS (280 kW) 3824 ccm Benzin
0583/ABN Porsche 911 TURBO CABRIO 3.6 TURBO 480 PS (353 kW) 3600 ccm Benzin
0583/ABO Porsche 911 GT2 3.6 TURBO 530 PS (390 kW) 3600 ccm Benzin
0583/ABW Porsche 911 CARRERA 3.6 345 PS (254 kW) 3614 ccm Benzin
0583/ABX Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.6 345 PS (254 kW) 3614 ccm Benzin
0583/ABY Porsche 911 CARRERA 4 3.6 345 PS (254 kW) 3614 ccm Benzin
0583/ABZ Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6 345 PS (254 kW) 3614 ccm Benzin
0583/ACA Porsche 911 CARRERA S 3.8 385 PS (283 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACB Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 385 PS (283 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACC Porsche 911 CARRERA 4 S 3.8 385 PS (283 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACD Porsche 911 CARRERA 4 S CABRIO 3.8 385 PS (283 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACP Porsche 911 GT3 3.8 435 PS (320 kW) 3797 ccm Benzin
0583/ACT Porsche 911 GT3 3.8 435 PS (320 kW) 3797 ccm Benzin
0583/ACU Porsche 911 CARRERA S 3.8 408 PS (300 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACV Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 408 PS (300 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACW Porsche 911 CARRERA 4 GTS 3.8 408 PS (300 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACX Porsche 911 CARRERA 4 GTS CABRIO 3.8 408 PS (300 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ACY Porsche 911 GT3 RS 3.8 450 PS (331 kW) 3797 ccm Benzin
0583/ACZ Porsche 911 TURBO 3.8 500 PS (368 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ADA Porsche 911 TURBO CABRIO 3.8 500 PS (368 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ADC Porsche 911 GT3 RS 3.8 450 PS (331 kW) 3797 ccm Benzin
0583/ADD Porsche 911 TURBO S 3.8 530 PS (390 kW) 3800 ccm Benzin
0583/ADE Porsche 911 TURBO S CABRIO 3.8 530 PS (390 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AEE Porsche 911 GT2 RS 620 PS (456 kW) 3600 ccm Benzin
0583/AEF Porsche 911 GT2 RS 620 PS (456 kW) 3600 ccm Benzin
0583/AES Porsche 911 GT3 RS 500 PS (368 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AET Porsche 911 GT3 RS 500 PS (368 kW) 3996 ccm Benzin
0583/AFE Porsche 911 CARRERA 3.4 349 PS (257 kW) 3436 ccm Benzin
0583/AFF Porsche 911 CARRERA S 3.8 400 PS (294 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFG Porsche 911 CARRERA CABRIO 3.4 349 PS (257 kW) 3436 ccm Benzin
0583/AFH Porsche 911 CARRERA S CABRIO 3.8 400 PS (294 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFS Porsche 911 CARRERA S / GTS 3.8 430 PS (316 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFT Porsche 911 CARRERA S / GTS CABRIO 3.8 430 PS (316 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFU Porsche 911 CARRERA 4 3.4 349 PS (257 kW) 3436 ccm Benzin
0583/AFV Porsche 911 CARRERA 4 S 3.8 400 PS (294 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFW Porsche 911 CARRERA 4 S / GTS 3.8 430 PS (316 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFX Porsche 911 CARRERA 4 CABRIO 3.4 349 PS (257 kW) 3436 ccm Benzin
0583/AFY Porsche 911 CARRERA 4 S CABRIO 3.8 400 PS (294 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AFZ Porsche 911 CARRERA 4 S / GTS CABRIO 3.8 430 PS (316 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AGK Porsche 911 GT3 3.8 476 PS (350 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AGS Porsche 911 TURBO 3.8 521 PS (383 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AGT Porsche 911 TURBO CABRIO 3.8 521 PS (383 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AGU Porsche 911 TURBO S 3.8 560 PS (412 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AGV Porsche 911 TURBO S CABRIO 3.8 560 PS (412 kW) 3800 ccm Benzin
0583/AIN Porsche 911 GT3 RS 4.0 500 PS (368 kW) 3996 ccm Benzin
0600/911 VW GOLF III 75 PS (55 kW) 1598 ccm Benzin
0928/769 Ford ORION, ESCORT STH 911.3 60 PS (44 kW) 1299 ccm Benzin
0928/771 Ford ORION, ESCORT STH 911.4 71 PS (52 kW) 1391 ccm Benzin
0928/773 Ford ORION, ESCORT STH 911.6 105 PS (77 kW) 1598 ccm Benzin
0928/775 Ford ORION, ESCORT STH 911.8 DIESEL 60 PS (44 kW) 1753 ccm Diesel
0928/911 Ford SCORPIO 150 PS (110 kW) 2935 ccm Benzin
1004/911 Chrysler SARATOGA 3.0 141 PS (104 kW) 2972 ccm Benzin
3003/911 Peugeot 307 BREAK/SW 1.6 HDI 90 PS (66 kW) 1560 ccm Diesel
4001/911 Fiat PANDA 1000 S 45 PS (33 kW) 999 ccm Benzin
7528/356 Ford ORION, ESCORT STH 911.3 60 PS (44 kW) 1299 ccm Benzin
7528/358 Ford ORION, ESCORT STH 911.4 71 PS (52 kW) 1391 ccm Benzin
7528/360 Ford ORION, ESCORT STH 911.6 105 PS (77 kW) 1598 ccm Benzin
7528/362 Ford ORION, ESCORT STH 911.8 DIESEL 60 PS (44 kW) 1753 ccm Diesel
9101/911 Volvo XC 90 2.4 D5 AWD 185 PS (136 kW) 2401 ccm Diesel
9116/300 Saab 9000 FLH 175 PS (129 kW) 1985 ccm Benzin
9116/301 Saab 9000 STH 175 PS (129 kW) 1985 ccm Benzin
9116/302 Saab 9000 FLH 163 PS (120 kW) 1985 ccm Benzin
9116/303 Saab 9000 STH 163 PS (120 kW) 1985 ccm Benzin
9116/304 Saab 9000 FLH 133 PS (98 kW) 1985 ccm Benzin
9116/305 Saab 9000 STH 133 PS (98 kW) 1985 ccm Benzin
9116/306 Saab 9000 FLH 128 PS (94 kW) 1985 ccm Benzin
9116/307 Saab 9000 STH 128 PS (94 kW) 1985 ccm Benzin
9116/308 Saab 9000 FLH 173 PS (127 kW) 1985 ccm Benzin
9116/309 Saab 9000 STH 173 PS (127 kW) 1985 ccm Benzin
9116/310 Saab 9000 FLH 145 PS (107 kW) 2290 ccm Benzin
9116/311 Saab 9000 STH 145 PS (107 kW) 2290 ccm Benzin
9116/312 Saab 900 FLH 110 PS (81 kW) 1985 ccm Benzin
9116/313 Saab 900 STH 110 PS (81 kW) 1985 ccm Benzin
9116/314 Saab 900 FLH 160 PS (118 kW) 1985 ccm Benzin
9116/315 Saab 900 STH 160 PS (118 kW) 1985 ccm Benzin
9116/316 Saab 900 FLH 126 PS (93 kW) 1985 ccm Benzin
9116/317 Saab 900 STH 126 PS (93 kW) 1985 ccm Benzin
9116/318 Saab 900 CABRIOLET 160 PS (118 kW) 1985 ccm Benzin
9116/319 Saab 900 CABRIOLET 126 PS (93 kW) 1985 ccm Benzin
9116/320 Saab 900 CABRIOLET 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
9116/321 Saab 900 FLH 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
9116/322 Saab 900 STH 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
9116/323 Saab 9000 FLH 194 PS (143 kW) 2290 ccm Benzin
9116/324 Saab 9000 STH 194 PS (143 kW) 2290 ccm Benzin
9116/325 Saab 900 FLH 141 PS (104 kW) 1985 ccm Benzin
9116/326 Saab 900 STH 141 PS (104 kW) 1985 ccm Benzin
9116/327 Saab 900 CABRIOLET 141 PS (104 kW) 1985 ccm Benzin
9116/328 Saab 9000 CS, CS 2.3-16, TURBO S 145 PS (107 kW) 2290 ccm Benzin
9116/329 Saab 9000 CS, CS 2.3-16, TURBO S 194 PS (143 kW) 2290 ccm Benzin
9116/330 Saab 9000 CS CS 128 PS (94 kW) 1985 ccm Benzin
9116/331 Saab 900 FLH 170 PS (125 kW) 1985 ccm Benzin
9116/332 Saab 9000 CS 147 PS (108 kW) 1985 ccm Benzin
9116/333 Saab 900 CABRIOLET 170 PS (125 kW) 1985 ccm Benzin
9116/334 Saab 9000 STH 147 PS (108 kW) 1985 ccm Benzin
9116/335 Saab 9000 CS FLH 163 PS (120 kW) 1985 ccm Benzin
9116/336 Saab 9000 CS AERO FLH 220 PS (162 kW) 2290 ccm Benzin
9116/337 Saab 900 FLH 179 PS (132 kW) 1985 ccm Benzin
9116/338 Saab 900 II FLH 133 PS (98 kW) 1985 ccm Benzin
9116/339 Saab 900 II 2.3 150 PS (110 kW) 2290 ccm Benzin
9116/340 Saab 900 II V6 170 PS (125 kW) 2498 ccm Benzin
9116/341 Saab 9000 CS 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/342 Saab 9000 CS 147 PS (108 kW) 2290 ccm Benzin
9116/343 Saab 9000 CS 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/344 Saab 9000 CS 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/345 Saab 9000 CS 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/346 Saab 9000 CS 200 PS (147 kW) 2290 ccm Benzin
9116/347 Saab 9000 CS 224 PS (165 kW) 2290 ccm Benzin
9116/348 Saab 9000 STH 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/349 Saab 9000 147 PS (108 kW) 2290 ccm Benzin
9116/350 Saab 9000 STH 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/351 Saab 9000 STH 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/352 Saab 9000 STH 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/353 Saab 9000 STH 200 PS (147 kW) 2290 ccm Benzin
9116/354 Saab 900 II COUPE 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/355 Saab 900 II CABRIO 2.3 150 PS (110 kW) 2290 ccm Benzin
9116/356 Saab 900 II CABRIO V 6 170 PS (125 kW) 2498 ccm Benzin
9116/357 Saab 900 II CABRIO 2.0 T 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/358 Saab 900 II , 900, COUPE 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/359 Saab 900 II CABRIO 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/360 Saab 9000 STH 211 PS (155 kW) 2962 ccm Benzin
9116/361 Saab 9000 CS 211 PS (155 kW) 2962 ccm Benzin
9116/362 Saab 9000 STH 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/363 Saab 9000 FLH 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/364 Saab 9000 STH 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/365 Saab 9000 FLH 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/366 Saab 9000 STH 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/367 Saab 9000 FLH 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/368 Saab 9000 STH 147 PS (108 kW) 2290 ccm Benzin
9116/369 Saab 9000 FLH 147 PS (108 kW) 2290 ccm Benzin
9116/370 Saab 9000 STH 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/371 Saab 9000 FLH 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/372 Saab 9000 STH 200 PS (147 kW) 2290 ccm Benzin
9116/373 Saab 9000 FLH 200 PS (147 kW) 2290 ccm Benzin
9116/374 Saab 9000 FLH 224 PS (165 kW) 2290 ccm Benzin
9116/375 Saab 9000 STH 211 PS (155 kW) 2962 ccm Benzin
9116/376 Saab 9000 FLH 211 PS (155 kW) 2962 ccm Benzin
9116/377 Saab 900 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/378 Saab 900 CABRIO 131 PS (96 kW) 1985 ccm Benzin
9116/379 Saab 900 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/380 Saab 900 CABRIO 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/381 Saab 900 150 PS (110 kW) 2290 ccm Benzin
9116/382 Saab 900 CABRIO 150 PS (110 kW) 2290 ccm Benzin
9116/383 Saab 900 170 PS (125 kW) 2498 ccm Benzin
9116/384 Saab 900 CABRIO 170 PS (125 kW) 2498 ccm Benzin
9116/385 Saab 9-5 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/386 Saab 9-5 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/387 Saab 9-3 2.2 DT 116 PS (85 kW) 2171 ccm Diesel
9116/388 Saab 9-5 3.0 V6 200 PS (147 kW) 2962 ccm Benzin
9116/389 Saab 9-5 2.3 163 PS (120 kW) 2290 ccm Benzin
9116/390 Saab 9-5 2.0 TURBO 192 PS (141 kW) 1985 ccm Benzin
9116/391 Saab 9-3 154 PS (113 kW) 1985 ccm Benzin
9116/392 Saab 9-3 CABRIO 154 PS (113 kW) 1985 ccm Benzin
9116/393 Saab 9-3 200 PS (147 kW) 1985 ccm Benzin
9116/394 Saab 9-3 CABRIO 200 PS (147 kW) 1985 ccm Benzin
9116/395 Saab 9-5 KOMBI 2.0 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/396 Saab 9-5 KOMBI 2.3 170 PS (125 kW) 2290 ccm Benzin
9116/397 Saab 9-5 KOMBI 3.0 V6 200 PS (147 kW) 2962 ccm Benzin
9116/398 Saab 9-5 KOMBI 2.3 163 PS (120 kW) 2290 ccm Benzin
9116/399 Saab 9-5 KOMBI 2.0 TURBO 192 PS (141 kW) 1985 ccm Benzin
9116/400 Saab 9-3 2.3 224 PS (165 kW) 2290 ccm Benzin
9116/401 Saab 9-3 CABRIO 2.3 224 PS (165 kW) 2290 ccm Benzin
9116/402 Saab 9-3 2.0 205 PS (151 kW) 1985 ccm Benzin
9116/403 Saab 9-3 CABRIO 2.0 205 PS (151 kW) 1985 ccm Benzin
9116/404 Saab 9-3 2.3 230 PS (169 kW) 2290 ccm Benzin
9116/405 Saab 9-3 CABRIO 2.3 230 PS (169 kW) 2290 ccm Benzin
9116/406 Saab 9-5 2.3 230 PS (169 kW) 2290 ccm Benzin
9116/407 Saab 9-5 KOMBI 2.3 230 PS (169 kW) 2290 ccm Benzin
9116/408 Saab 9-5 2.0 TURBO 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/409 Saab 9-5 KOMBI 2.0 TURBO 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/410 Saab 9-5 2.3 TURBO 185 PS (136 kW) 2290 ccm Benzin
9116/411 Saab 9-5 KOMBI 2.3 TURBO 185 PS (136 kW) 2290 ccm Benzin
9116/412 Saab 9-3 2.0 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/413 Saab 9-3 CABRIO 2.0 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/414 Saab 9-3 2.2 DT 125 PS (92 kW) 2171 ccm Diesel
9116/415 Saab 9-3 2.0 170 PS (125 kW) 1985 ccm Benzin
9116/416 Saab 9-3 CABRIO 2.0 170 PS (125 kW) 1985 ccm Benzin
9116/417 Saab 9-5 2.3 250 PS (184 kW) 2290 ccm Benzin
9116/418 Saab 9-5 KOMBI 2.3 250 PS (184 kW) 2290 ccm Benzin
9116/419 Saab 9-5 3.0 V6 DT 177 PS (130 kW) 2958 ccm Diesel
9116/420 Saab 9-5 KOMBI 3.0 V6 DT 177 PS (130 kW) 2958 ccm Diesel
9116/421 Saab 9-5 3.0 D 163 PS (120 kW) 2958 ccm Diesel
9116/422 Saab 9-5 KOMBI 3.0 D 163 PS (120 kW) 2958 ccm Diesel
9116/423 Saab 9-5 2.2 D 120 PS (88 kW) 2171 ccm Diesel
9116/424 Saab 9-5 KOMBI 2.2 D 120 PS (88 kW) 2171 ccm Diesel
9116/425 Saab 9-3 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/426 Saab 9-3 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/427 Saab 9-3 2.2 TID 125 PS (92 kW) 2171 ccm Diesel
9116/428 Saab 9-3 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/429 Saab 9-3 2.2 TID 120 PS (88 kW) 2171 ccm Diesel
9116/430 Saab 9-5 2.3 T AERO 306 PS (225 kW) 2290 ccm Benzin
9116/431 Saab 9-5 KOMBI 2.3 T AERO 306 PS (225 kW) 2290 ccm Benzin
9116/432 Saab 9-3 CABRIO 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/433 Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/434 Saab 9-3 CABRIO 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/435 Saab 9-5 2.3 220 PS (162 kW) 2290 ccm Benzin
9116/436 Saab 9-5 KOMBI 2.3 220 PS (162 kW) 2290 ccm Benzin
9116/437 Saab 9-3 1.8 122 PS (90 kW) 1796 ccm Benzin
9116/438 Saab 9-3 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/439 Saab 9-3 1.9 TID 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
9116/440 Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/441 Saab 9-3 KOMBI 1.8 122 PS (90 kW) 1796 ccm Benzin
9116/442 Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
9116/443 Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/444 Saab 9-3 KOMBI 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/445 Saab 9-3 KOMBI 2.0 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/446 Saab 9-3 CABRIO 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/447 Saab 9-3 CABRIO 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/448 Saab 9-3 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/449 Saab 9-3 KOMBI 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/450 Saab 9-3 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/451 Saab 9-3 KOMBI 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/AAA Saab 9-5 2.0 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/AAB Saab 9-5 2.0 TURBO 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/AAC Saab 9-5 2.3 TURBO 185 PS (136 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAD Saab 9-5 2.3 220 PS (162 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAE Saab 9-5 2.3 260 PS (191 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAF Saab 9-5 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/AAG Saab 9-5 KOMBI 2.0 150 PS (110 kW) 1985 ccm Benzin
9116/AAH Saab 9-5 KOMBI 2.0 TURBO 185 PS (136 kW) 1985 ccm Benzin
9116/AAI Saab 9-5 KOMBI 2.3 TURBO 185 PS (136 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAJ Saab 9-5 KOMBI 2.3 220 PS (162 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAK Saab 9-5 KOMBI 2.3 260 PS (191 kW) 2290 ccm Benzin
9116/AAL Saab 9-5 KOMBI 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/AAM Cadillac BLS 2.0 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAN Cadillac BLS 2.0 T 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAO Cadillac BLS 2.8 V6 256 PS (188 kW) 2792 ccm Benzin
9116/AAP Cadillac BLS 1.9 DTI 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/AAQ Saab 9-3 CABRIO 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAR Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAS Saab 9-3 CABRIO 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAT Saab 9-3 CABRIO 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/AAU Saab 9-3 CABRIO 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/AAV Saab 9-3 CABRIO 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/AAW Saab 9-3 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAX Saab 9-3 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAY Saab 9-3 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AAZ Saab 9-3 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABA Saab 9-3 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABB Saab 9-3 1.8 122 PS (90 kW) 1796 ccm Benzin
9116/ABC Saab 9-3 1.9 TID 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABD Saab 9-3 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABE Saab 9-3 KOMBI 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABF Saab 9-3 KOMBI 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABG Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABH Saab 9-3 KOMBI 2.8 230 PS (169 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABI Saab 9-3 KOMBI 2.8 250 PS (184 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABJ Saab 9-3 KOMBI 1.8 122 PS (90 kW) 1796 ccm Benzin
9116/ABK Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABL Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABM Saab 9-3 CABRIO 2.0 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABN Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABO Saab 9-3 CABRIO 2.0 T AERO 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABP Saab 9-3 CABRIO 1.9 TID 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABQ Saab 9-3 CABRIO 2.8 256 PS (188 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABR Saab 9-3 2.8 256 PS (188 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABS Saab 9-3 KOMBI 2.8 256 PS (188 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ABT Saab 9-3 1.9 TID 179 PS (132 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABU Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 179 PS (132 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABV Saab 9-3 CABRIO 1.9 TID 179 PS (132 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABW Cadillac BLS WAGON 1.9 DTI 150 PS (110 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ABX Cadillac BLS WAGON 2.0 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABY Cadillac BLS WAGON 2.0 T 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ABZ Cadillac BLS WAGON 2.8 V6 256 PS (188 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACA Cadillac BLS 1.9 DTI 179 PS (132 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ACB Cadillac BLS WAGON 1.9 DTI 179 PS (132 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ACC Saab 9-3 2.8 XWD 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACD Saab 9-3 KOMBI 2.8 XWD 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACE Cadillac BLS 2.8 V6 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACF Cadillac BLS WAGON 2.8 V6 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACG Saab 9-3 2.0 T AERO XWD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACH Saab 9-3 2.8 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACI Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO XWD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACJ Saab 9-3 KOMBI 2.8 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACK Cadillac BLS 2.0 T ALLRAD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACL Cadillac BLS WAGON 2.0 T ALLRAD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACM Cadillac BLS 2.8 V6 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACN Cadillac BLS WAGON 2.8 V6 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACO Saab 9-3 CABRIO 2.8 280 PS (206 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACP Saab 9-5 2.0 T 220 PS (162 kW) 1998 ccm Otto/Gas
9116/ACQ Saab 9-5 2.0 T 4X4 220 PS (162 kW) 1998 ccm Otto/Gas
9116/ACR Saab 9-5 2.8 T 4X4 300 PS (221 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACS Saab 9-5 2.0 TID 160 PS (118 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ACT Saab 9-5 2.0 TID 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ACU Saab 9-5 2.0 TID 4X4 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ACV Saab 9-5 2.8 T 4X4 300 PS (221 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ACW Saab 9-5 2.0 TID 160 PS (118 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ACX Saab 9-5 2.0 T 4X4 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACY Saab 9-5 2.0 T 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ACZ Saab 9-5 1.6 T 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin
9116/ADA Saab 9-5 2.0 4X4 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADB Saab 9-5 2.0 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADC Saab 9-5 2.0 TID 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ADD Saab 9-5 2.0 TID 4X4 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/ADE Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADF Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 200 PS (147 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADG Saab 9-3 CABRIO 1.9 TID 160 PS (118 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ADH Saab 9-3 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADI Saab 9-3 2.0 T 200 PS (147 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADJ Saab 9-3 2.0 T XWD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADK Saab 9-3 KOMBI 2.0 T 175 PS (129 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADL Saab 9-3 KOMBI 2.0 T 200 PS (147 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADM Saab 9-3 KOMBI 2.0 T XWD 209 PS (154 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADN Saab 9-3 2.0 XWD 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADO Saab 9-3 2.0 XWD 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADP Saab 9-3 KOMBI 2.0 XWD 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADQ Saab 9-3 KOMBI 2.0 XWD 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADR Saab 9-3 1.9 TID 131 PS (96 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ADS Saab 9-3 1.9 TID 160 PS (118 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ADT Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 131 PS (96 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ADU Saab 9-3 KOMBI 1.9 TID 160 PS (118 kW) 1910 ccm Diesel
9116/ADV Saab 9-5 SW 1.6 T 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin
9116/ADW Saab 9-5 SW 2.0 T 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADX Saab 9-5 SW 2.0 T 4X4 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/ADY Saab 9-5 SW 2.8 T 4X4 300 PS (221 kW) 2792 ccm Benzin
9116/ADZ Saab 9-5 SW 2.0 TID 160 PS (118 kW) 1956 ccm Diesel
9116/AEA Saab 9-5 SW 2.0 TID 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/AEB Saab 9-5 SW 2.0 TID 4X4 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel
9116/AEC Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AED Saab 9-3 CABRIO 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEE Saab 9-3 CABRIO 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEF Saab 9-3 CABRIO 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEG Saab 9-3 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEH Saab 9-3 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEI Saab 9-3 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEJ Saab 9-3 2.0 T AERO XWD 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEK Saab 9-3 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEL Saab 9-3 2.0 T AERO XWD 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEM Saab 9-3 KOMBI 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEN Saab 9-3 KOMBI 2.0 T 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEO Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEP Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO XWD 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AEQ Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin
9116/AER Saab 9-3 KOMBI 2.0 T AERO XWD 220 PS (162 kW) 1998 ccm Benzin

Siehe auch: 9116 | Saab | CARRERA | Porsche | 0583 | SAAB | CABRIO | KOMBI | 9000 | TURBO | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.